Demokraci Plus është duke vazhduar serinë e trajnimeve për zyrtarë të komunave

Demokraci Plus në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal (MAPL), është duke vazhduar serinë e trajnimeve për zyrtarë të komunave. Qëllimi i këtyre trajnimeve është ngritja e kapaciteteve të zyrtarëve komunal për hartimin e akteve komunale, promovimi i rritjes së pjesëmarrjes së qytetarëve, shoqërisë civile dhe akterëve tjerë gjatë procesit të hartimit të akteve komunale. Kjo iniciativë mbështetet nga Partneritetet për Zhvillim (PFD) i USAID.