DPlus thellon bashkëpunimin me Ministri e Komuna për ndreqe.com

Rregullimi i mbeturinave dhe deponive ilegale të raportuara në #ndreqe ishte temë diskutimi në mes dy ministrive dhe Kryetarëve të #komunave në ndërtesën e Qeverisë. Prezantimin e mbeturinave të raportuara e bëri ekipi i platformës ndreqe.com. Zotim për përkrahje kishte nga #MinistriaAmbientit dhe #GIZ.

Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal tha se ndreqe do të jetë një nga indikatorët matës të performancës së komunave. Kishte interesim nga Kryetarë e Drejtorë të Shërbimeve Publike për intesifikim të punës përmes platformës ndreqe.