Interpretimi rast pas rasti i Ligjit të Prokurimit Publik

Si rezultat i monitorimit të vazhdueshëm të punës së OSHP-së, Demokraci Plus ka publikuar raportin e radhës për këtë institucion. Të gjeturat kryesore të këtij raporti tregojnë që përkundër disa përmirësimeve, OSHP vazhdon të përballet me sfida të ndryshme. Akoma ka mungesë të konsistencës në vendimmarje, si dhe kompanitë që futen në listen e zezë vazhdojnë akoma të fitojnë tenderë. Për më tepër, me disa vendime, OSHP u mundëson operatorëve ekonomok që të shkelin Ligjin e Punës dhe të drejtat e punëtorëve.

Ky aktivitet është mbështetur nga USAID përmes projektit Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse (USAID TEAM)

Për më shumë lexojeni raportin në vegëzen e mëposhtme:
http://bit.ly/30YmUvq