Lajmet e rreme, kërcënimi i Demokracisë

Klikoni këtu për të shkarkuar raportin.

Si t`i identifikojmë lajmet e rreme?
Emri i autorit: Prodhuesit e lajmeve të rreme zakonisht nuk publikojnë emrin dhe të dhënat e tyre si fotografia apo adresa e mediumit ku punojnë. Lajme të cilat nuk e kanë të qartë emrin e autorit dhe redaktorit të mediumit, nuk rekomandohen të merren si të vërteta.
Burimet kredibile: Lexuesit duhet të edukohet që gjatë leximit të informacioneve të kontrollojnë nëse burimet e cituara janë kredibile dhe nëse informacioni nga to mund të jetë i besueshëm.
Origjina e publikimit: Materialet të cilat i lexojmë duhet të kenë një adresë të saktë në internet. Kjo nënkupton që adresat duhet të kenë të publikuar pronarin e mediumit, kolegjiumin e redaktorëve,
burimin e financimit dhe stafin të cilin punon në të.
Fotografia dhe video: Me pak vëmendje, lexuesi mund ta kuptojë nëse fotografitë janë reale apo janë të montuara. Situata e njëjtë ndodhë me video-materialet, ku prerjet e vrazhda të deklaratave mund të vërehen shumë lehtë nga konsumuesi i lajmit.
Sponsorizimi: Mediat janë të obliguara që artikujt e paguar dhe financuar nga bizneset dhe partitë politike t`i identifikojnë si materiale të sponsorizuara.