Numri aktual i punëtorëve sipas raportit financiar për gjashtë ministritë dhe minimumi i pozitave që krijojnë dyfishim nga këto ministri