Qeverisja e Mirë

Shiko të gjitha

Publikimet

Shiko të gjitha

Progresi në zotimet për qeverisje të mirë – 2 vite pas

Shkarko:
Shq

Gjashtë zotimet për qeverisje të mirë lokale

Shkarko:
Shq

Shfrytëzimi i marrëveshjeve për shërbime të veçanta

Shkarko:

Rritja e efikasitetit në menaxhimin e mbeturinave përmes ndreqe.com

Shkarko: