Publikimet

Shiko të gjitha

Roli i Organit Shqyrtues të Prokurimit në mosefikasitet në prokurim publik

Shkarko:

Interpretimi rast pas rasti i Ligjit të Prokurimit Publik

Shkarko:

Matësi i performancës në prokurim publik

Shkarko:

Mediat dhe tenderët

Shkarko: