Publikimet

Shiko të gjitha

Integriteti, Disiplina dhe Etika në Administratën Tatimore të Kosovës

Shkarko:

Roli i Organit Shqyrtues të Prokurimit në mosefikasitet në prokurim publik

Shkarko:

Interpretimi rast pas rasti i Ligjit të Prokurimit Publik

Shkarko:

Matësi i performancës në prokurim publik

Shkarko: