Raportimet nga qytetarët dhe rregullimet nga komunat në #ndreqe.com

Pasqyra dy mujore.
Raportimet nga qytetarët dhe rregullimet nga komunat në #ndreqe.com