Diskutuje se o upravi predsednika velikih opština u sredini njihovog mandata

Demokratija Plus (D +) održala je okrugli sto sa predsednicima, potpredsednicima i zvaničnicima različitih opština u zemlji na kome je predstavljen izveštaj pod nazivom „Napredak u  preuzetim obavezama za dobru upravu – 2 godine kasnije“, koji govori o obavezama koje su predsednici najvećih opština  u zemlji preuzeli potpisivanjem memoranduma oktobra 2017. godine u vreme kada su bili kandidati za ovo mesto.

Predsednici opština su se obavezali na sledeće: Objavljivanje odluka na internetu, finansijska transparentnost, javne konsultacije u naseljima i selima, transparentnost javnih nabavki, objavljivanje izveštaja o ispunjavanju obećanja i odgovor na zahteve građana podnete putem online platformi.

Debora Peci istraživač D + je predstavljajući nalaze ovog izveštaja napomenula da je u proceni izvršenoj za 2019. godinu uočeno da ni ove godine sve opštine nisu uspele da ispune sve obaveze. Za razliku od prošle godine, Opština Priština je ove godine uspela da ispuni svoje obaveze, za kojom slede Opštine Peć i Đakovica, koje su zabeležile napredak u odnosu na prošlu godinu. Sa druge strane, opština koja je najmanje ispunila svoje obaveze u smislu dobre uprave je Opština Uroševac.

Predsednik Opštine Peć, Gazmend Muhaxheri, pohvalio je ovu publikaciju rekavši da ova opština nastoji da održi transparentnost i da sarađuju sa donatorima i nevladinim organizacijama.

Potpredsednik Opštine Priština, Muhedin Nushi rekao je da se slaže sa nalazima izveštaja D + i da su oni od prvog mandata usredsređeni na transparentnost, digitalizaciju i javne konsultacije. „Na kraju godine predsednik opštine će objaviti izveštaj o svojih 100 obećanja”, rekao je on.

Potpredsednica Opštine Prizren, Memnuna Ajdini, napomenula je da je ova opština napravila poboljšanja i da su online platforme uticale na saradnju sa zajednicama, ali je navela kao problem slabo učešće žena , posebno na javnim tribinama.

Potpredsednik Opštine Mitrovica, Faruk Mujka, naglasio je da izveštaji poput ovog D + pomažu opštinama da poboljšaju svoj učinak i u drugim pitanjima, napominjući da je ova opština nagrađena kao najbolja opština u zemlji u smislu transparentnosti.

Direktor za budžet i finansije Opštine Gnjilane, Zijadin Maliqi, rekao je da se ne slaže sa jednim od nalaza izveštaja D+ kada govorimo o budžetskoj transparentnosti, rekavši da je sve objavljeno online. Ali je priznao da ne stoje dobro u oblasti nabavki.

Fatos Axhemi, iz Opštine Đakovica, istakao je da podržavaju online platformu D+ koja doprinosi transparentnosti, ali i drugim stvarima.

Izveštaj možete naći na ovom linku.