Kontakti

Ulica Tirana, blok C / 4/1, ulaz C, VIII sprat, br. 83/84

Priština, 10000, Kosovo.

E-Mail: info@dplus-ks.org

Tel: +383 (0)38 749 288