Odgovor na prioritete naselja u sklopu Foruma Građana

Demokratija Plus održala je okrugli sto na temu „Uključivanje i rešavanje prioriteta naselja“ u okviru Foruma građana, kojem su prisustvovali opštinski zvaničnici i predstavnici sela opština Vučitrn, Kosovo Polje, Obilić, kao i zvaničnici iz Ministarstva administracije lokalne uprave.

Jetmir Bakija iz D + otvorio je okrugli sto i istakao da je svrha ovog projekta da se samoinicijative i prioriteti koji dolaze iz sela ove tri opštine zabeleže u odnosnim opštinama. Upravo u vezi sa ovim pitanjem predstavljena je online stranica D+ www.Forumi.Online.

Predsednik Opštine Vučitrn, Xhafer Tahiri je ocenjujući ovaj projekat Demokratije Plus, rekao da glavni izazov ostaje koji projekat je potrebniji u datom selu.

„Bilo mi je vrlo drago kada sam video ovaj projekat Demokratije Plus, jer predstavlja novi oblik rada i verujem da će biti daljih rezultata. Ali ostaje izazov da se utvrdi koji projekat je najpotrebniji za jedno selo. Takođe, izazovi ovog perioda su kako da seoski saveti postanu aktivniji u vezi sa budžetskim pitanjima. Što se tiče budžetskih rasprava, postoji malo interesovanje i malo učešće, ali pokušavamo da nađemo tehnološke oblike da povećamo učešće građana na ovim raspravama“, rekao je gospodin Tahiri.

Gëzim Sahiti, službenik za nadgledanje u Ministarstvu administracije lokalne uprave, istakao je da je administrativno uputstvo o organizaciji, funkcionisanju i saradnji opština sa selima, naseljima i gradskim četvrtima završeno i da je bilo uspešno u onim opštinama u kojima su ovi saveti bili aktivni u rešavanju problema.

Milaim Shala, službenik Direkcije za javne usluge u Kosovu Polju, je istakao da ostvaruju stalnu saradnju sa stanovnicima ove opštine u rešavanju njihovih zahteva.

Potpredsednik opštine Obilić, Ibush Mjekiqi rekao je da su svi prioriteti koje su stanovnici postavili shvaćeni vrlo ozbiljno i da je od 4 prioriteta jedan ispunjen.

Predsedavajući Skupštine opštine Obilić, Burim Gërguri izjavio je da će nastaviti da daju prioritet zahtevima građana i nastojaće da budu njihova desna ruka, uz najtoplije želje da se ovaj dobar rad nastavi i u naredne dve godine.

Ovu aktivnost D+ podržao je Olof Palme International Center