Predstavljanje nalaza upitnika za korisnike sudova

Demokratija Plus (D +) i Centar za zastupanje demokratkse culture (ACDC) u saradnji sa USAID-ovim programom za jačanje pravosudnog sistema (USAID / JSSP) održala je okrugli sto kako bi podelila rezultate upitnika sa korisnicima Osnovnih sudova. Ovaj upitnik je prikupio informacije o iskustvima građana i advokata vezano za usluge Osnovnih sudova u smislu pristupa informacijama, efikasnosti, upotrebi jezika u zahtevanim uslugama, kao i stepenu korupcije.

Kristina Dejvis – Direktor DGO, USAID Kosovo, rekla je da rezultati upitnika na temu iskustava korisnika sudova pokazuje da Osnovni sudovi neprekidno rade na poboljšanju usluga koje pružaju svojim građanima. Najveći problem nastavlja da bude razlika između percepcije građana o pravosudnom sistemu i iskustvu korisnika sudova.

“Kao što znamo, temelj vladavine prava je poverenje javnosti u sudove, ali to poverenje mora se zaslužiti i gajiti. Sudovi ne moraju samo biti fer i otvoreni, već ih i građani moraju shvatiti kao takve. Većina vesti koje čujemo, bilo u medijima ili u običnim razgovorima u kafićima, nisu pozitivne, i ljudi su skloni da se fokusiraju na nepravedne presude, jer mi kao ljudska bića imamo tendenciju da obraćamo više pažnju na negativne vesti; ovo je takođe dokazano i psihološkim istraživanjima. Međutim, rezultati upitnika baciće svetlo na postojeći jaz u percepciji javnosti o sudovima na Kosovu. Rezultati pokazuju da se sudovi poboljšavaju i da postižu napredak u ispunjavanju zahteva korisnika sudova”, rekla je. Skended Čočaj, Predsedavajući Kosovskog pravosudnog saveta, rekao je da su izveštaji civilnog društva korisni jer pomažu ovoj instituciji da preduzme prave korake kako bi poboljšali pravosudni sistem.

“Kosovski pravosudni savet pozdravlja preporuke civilnog društva i nastaviće da blisko sarađuje sa njima u cilju podizanja transparentnosti sudova. Kosovski pravosudni savet će i dalje biti posvećen poboljšanju sudskih usluga, transparentnosti i odgovornosti”, dodao je on.

Baškim Hiseni, predsednik Osnovnog suda u Uroševcu rekao je da ovaj upitnik dokazuje da je Osnovni sud u Uroševcu najefikasniji Osnovni sud na Kosovu, kao i da će nastaviti da podstiče rešavanje sudskih slučajeva, pored toga što će obezbediti da sve potrebne informacije budu dostupne građanima.

Osman Havoli, predsednik Advokatske komore Kosova, zatražio je od sudova na Kosovu da budu otvoreniji i transparentniji sa advokatima.

Besnik Perkazi iz organizacije D + predstavio je nalaze istraživanja i preporuke:

“Istraživanje je sprovedeno sa 1681 korisnika sudova, kroz dva različita upitnika: jedan sa 1307 građana koji imaju otvorene slučajeve i sa 374 advokata.”

Perkazi je dodao da “uopšteno, prema građanima i advokatima, sudovi su pokazali pozitivan trend u poboljšanju njihovih usluga, pa će D+ nastaviti da nadgleda napredak koji će Osnovni sudovi napraviti u sprovođenju preporuka ovog izveštaja, a nalazi će biti objavljeni na onlajn platformi koju je D+ dizajnirao posebno za ovo pitanje”.