Vesti

Drugi sastanak Komiteta korisnika osnovnih usluga u Mitrovici

Uz podršku USAID-a, Program jačanja pravosudnog sistema (USAID/JSSP), Demokratija Plus (D+) i Centar za zastupanje demokratske kulture (ACDC) održali su dr...

Diskutuje se o upravi predsednika velikih opština u sredini njihovog mandata

Demokratija Plus (D +) održala je okrugli sto sa predsednicima, potpredsednicima i zvaničnicima različitih opština u zemlji na kome je predstavljen izvešta...

Odgovor na prioritete naselja u sklopu Foruma Građana

Demokratija Plus održala je okrugli sto na temu „Uključivanje i rešavanje prioriteta naselja“ u okviru Foruma građana, kojem su prisustvovali opštinski zva...

D+ i BIRN objavili izveštaj o praćenju rada Poreske Uprave Kosova

Demokratija Plus (D +) i Balkanska istraživačka mreža (BIRN Kosovo), su uz podršku Ambasade Velike Britanije u Prištini, objavili izveštaj o praćenju rada ...

Demokratija Plus i Fondacija Konrad-Adenauer (KAS) održali okrugli sto na temu „Lažne vesti, pretnja po demokratiju”

Fondacija Konrad-Adenauer (KAS) je u partnerstvu sa Demokratijom Plus (D +) održala okrugli sto na temu „Lažne vesti, pretnja demokratiji”. Granit Tërna...

Objavljivanje izveštaja „Uloga tela za razmatranje nabavki u neefikasnosti javnih nabavki”

Demokratija Plus (D+) održala je okrugli sto na kome je objavila izveštaj „Uloga Tela za razmatranje nabavki u neefikasnosti javnih nabavki”. D+ je analizi...

Izveštaj revizije za 2017 godinu

Kliknite ovde da biste preuzeli „Izveštaj o reviziji 2017.“

Sve veći broj pretnji, ljudi na vlasti nastavljaju da brane napadače novinara

Demokratija Plus (D+) i Insajderi su u sklopu projekta pod nazivom “Podrška slobodi medija i slobodi izražavanja podizanjem nivoa praćenja pitanja u vezi s...

Demokratija Plus (D+) i Insajder počinju sa realizacijom projekta “Podrška slobodi medija i slobodi izražavanja povećavanjem praćenja ...

D+ i portal za istraživačko novinarstvo Insajder udružili su svoje snage kako bi realizovali projekat koji ima za cilj da podrži slobodu medija i slobodu i...

Istraživači D+ održavaju obuku o pravu na pristup informacijama

Gračanica, 25. jun 2016 – U organizaciji Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) održana je radionica koja je imala za cilj da podigne kapacitete mladih o...

Demokratija Plus (D+) kreće sa realizacijom prvih projekata

Maj 2016. Doprinos izradi Izveštaja o napretku za 2016. godinu prvi je projekat koji je Demokratija Plus (D+) realizovala uz podršku Kosovske fondacije za ...