Të tjera

Përfundon faza e parë e fushatës së edukimit...

Qershor 2023, Graçanicë – Gjatë muajit qershor Aktiviteti “Riciklimi ka rëndësi” ka zbatuar fushatën edukuese për qytetarët e Graçanicës rreth…

Korrik 8

Të tjera

Mbështje për mbledhësit e mbeturinave të riciklueshme dhe...

05 korrik 2023, Graçanicë – Sot, Aktiviteti “Riciklimi ka rëndësi” u ka dorëzuar mjete dhe veshje pune mbledhësve joformalë të…

Korrik 7

ndreqe.com

Vizito platformen

5189

raportuar

1657

ndrequr

3900

perditesime

Infografikat e fundit

Zvogëlimi dhe parandalimi i barrës administrative në nivel lokal

Zvogëlimi dhe parandalimi i barrës administrative në nivel lokal

Zvogëlimi dhe parandalimi i barrës administrative në nivel qendror

Zvogëlimi dhe parandalimi i barrës administrative në nivel qendror

Videot e fundit

Shkeljet e ndërmarrjeve publike në prokurim publik

Shkeljet e ndërmarrjeve publike në prokurim publik

Si të kërkoni të drejtën tuaj për kompensim në rast të dëmit të shkaktuar nga autoritetet publike?

Si të kërkoni të drejtën tuaj për kompensim në rast të dëmit të shkaktuar nga autoritetet publike?