Të tjera

Rekrutim për shërbim konsulence...

Demokraci Plus (D+) është një organizatë e pavarur, jofitimprurëse, e themeluar nga një grup aktivistësh që besojnë fuqishëm në vlerat…

Qershor 19

Të tjera

Ftesë për tender - Furnizim me makina për...

D+ synon që për nevoja të përfituesve të projektit të prokurojë mallrat, si në vijim: Makina për coptim të materialeve…

Qershor 18

Infografikat e fundit

“Trafiku Urban” shkel Ligjin e Prokurimit Publik në tenderin me vlerë 29,861.00 euro

“Trafiku Urban” shkel Ligjin e Prokurimit Publik në tenderin me vlerë 29,861.00 euro

Zvogëlimi dhe parandalimi i barrës administrative në nivel lokal

Zvogëlimi dhe parandalimi i barrës administrative në nivel lokal

Videot e fundit

Vizita e deputetit Adnan Rrustemi në D+

Vizita e deputetit Adnan Rrustemi në D+

Shkeljet e ndërmarrjeve publike në prokurim publik

Shkeljet e ndërmarrjeve publike në prokurim publik