Publikimi i raportit ‘Ndërtimi i një partneriteti të qëndrueshëm me qytetarin për mbrojtjen e mjedisit: Sfidat dhe rruga përpara’

Demokraci Plus (D+) në bashkëpunim me Konrad Adenauer Stiftung (KAS) të martën ka mbajtur një tryezë diskutimi ku është prezantuar raporti i shkurtër i politikave me temën “Ndërtimi i një partneriteti të qëndrueshëm me qytetarin për mbrojtjen e mjedisit: Sfidat dhe rruga përpara”. Në këtë raport është shqyrtuar shkalla e përfshirjes së të rinjve në hartimin e politikave mjedisore dhe roli i akterëve shoqëror në lehtësimin e këtij procesi.

Kjo përmbledhje e shkurtër e politikave i kontribuon fillimit të një diskutimi publik për nevojën për ta inkurajuar dhe lehtësuar pjesëmarrjen e të rinjve kosovarë në hartimin e politikave publike mjedisore, për t’i edukuar ata dhe për t’i njohur ata si agjentë të ndryshimit. Panelistë në këtë tryezë ishin: Linda Çavdarbasha, Zëvendësministre e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, Burim Ejupi – Drejtor Ekzekutiv në INDEP, Arta Ibishi Çitaku, nga grupi vullnetar ambientalist i Mitrovicës, Shpend Qamili nga UNDP.

Në këtë tryezë diskutimi u dhanë rekomandime nga D+, për Ministrinë e Mjedisit, Kulturës dhe Sportit, shoqërinë civile dhe partitë politike:

  • Përmes strukturave të tyre, partitë politike duhet të luajnë një rol më aktiv drejt ngritjes së vetëdijes për mjedisin në mesin e qytetarëve, veçanërisht gjeneratave të reja;
  • Të bashkërendohen aktivitetet në mes të institucioneve (Ministria e Mjedisit dhe Ministria e Rinisë) për ta inkurajuar pjesëmarrjen e të rinjve në politikat mjedisore, për t’i shtuar njohuritë e tyre në këtë aspekt;
  • Organizatat e shoqërisë civile duhet të vazhdojnë të përdorin qasje proaktive për mbrojtjen e mjedisit nëpërmjet aktiviteteve mjedisore të të rinjve, fushatave të vetëdijesimit dhe përfshirjes së tyre të drejtpërdrejtë në monitorimin e politikave mjedisore.