Publikimet

Niveli i adresimit të rekomandimeve të Auditorit për komuna nga viti 2016

Auditimi i vitit 2017 për komunat dhe numri i çështjeve të identifikuar nga Zyra Kombëtare e Auditorit

Gjykatat themelore të vlerësuara nga avokatët

Gjakova komuna e parë me kontrata të hapura

Komuna e Gjakovës bëhet komuna e parë me kontrata të hapura dhe të publikuara në faqen zyrtare të komunës. Këtë vendim e ka marr Zyra e Prokurimit e kësaj komun...

Shkolla verore “Challenge History 2 – React for the Future”, këtë vit po mbahet në Prizren!

Duke ndodhur - Shkolla verore “Challenge History 2 – REACT for the Future” këtë vit po mbahet në Prizren! Në këtë aktivitet po marrin pjesë 23 pjesëmarrës ng...

Shoqëria civile shpreh shqetësimin për legjislacionin zgjedhor

Janë bërë shtatë vite prej kur ka filluar reforma zgjedhore dhe asnjëherë nuk ka përfunduar dhe nuk ka ndonjë ndryshim thelbësor në këtë drejtim. Me qëllim të n...

Vlerësimi 6-mujor i zotimeve zgjedhore të Kryetarëve

Pasiguria juridike dhe mungesa e monitorimit në prokurim publik

Pasiguria juridike dhe mungesa e monitorimit në prokurim publik Demokraci Plus (D+), të mërkurën ka mbajtur një tryezë diskutimi lidhur me punën e Orga...

Sa në të vërtetë e-Prokurimi ka ngritur nivelin e transparencës në aktivitetet e prokurimit publik?

Sa në të vërtetë e-Prokurimi ka ngritur nivelin e transparencës në aktivitetet e prokurimit publik? D+ vë në dukje një sërë dokumentesh të cilat mungojnë për pu...

Prezantimi i Raportit “Matësi i performancës në prokurim publik”

Demokraci Plus (D+) publikoi raportin "Matësi i performancës në prokurim publik". Ky hulumtim dhe analizë tregon se nga pesë komunat e monitoruara, me performan...

Prokurimi i paadresuar – Editorial nga Demokraci Plus (D+)

Prokurimi i paadresuar Keqpërdorimi i shpenzimit të parasë publike, vazhdon të mbetet ndër problemet dhe sfidat kryesore më të cilat ballafaqohet shtetndërti...

Sa janë 53 milionë euro për Kosovën?

Publikimet

Shiko të gjitha
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >