Lajmet

Masat kundër pandemisë nuk respektohen në fund të fushatës

Fake news gjatë zgjedhjeve parlamentare në Kosovë 2021

Debatet publike mes qytetarëve dhe kandidatëve për Kryetar Komune të Kamenicës

OJQ Fortesa ne Kamenice, në bashkëpunim me Democracy Plus (D+) kanë organizuar diskutimin publik me kandidatët për Kryetar të Komunës së Kamenicës, qytetarëve d...

Debatet publike mes qytetarëve dhe kandidatëve për Kryetar Komune të Obiliqit

Organizatat joqeveritare Iniciativa Qytetare për Zhvillim dhe Demokraci Plus, kanë organizuar debatin publik me kandidatët për Kryetar Komune të Obiliqit, qytet...

Debatet publike mes qytetarëve dhe kandidatëve për Kryetar Komune në Prizren

EC Ma Ndryshe së bashku me Demokraci Plus kanë realizuar debatin me kandidatët për kryetar të Komunës së Prizrenit. Qëllimi i këtij organizimi ishte paraq...

Debatet publike mes qytetarëve dhe kandidatëve për Kryetar Komune në Skenderaj

Organizatat joqeveritare Iniciativa Qytetare - Skenderaj në bashkëpunim me Demokraci Plus (D+) kanë organizuar diskutimin publik me kandidatët për Kryetar...

Informohu para se të votosh

Deputetët kandidat

Komuna e Gjakovës lejon kurdisjen e tenderit

Komuna e Gjakovës në tenderin për Ndërtimin dhe sanimin e rrugëve me kubëza betoni fillimisht shpalli fitues grupin e kompanive Udha SHPK & Fidani-Beton SHP...

Konsulta për zgjedhje lokale

A mund të shkurtohet fushata për zgjedhje lokale

Tenderi me shumë dyshime që Komuna e Vitisë e dha me procedurë të negocimit

Tenderin për furnizim me maska dhe dezinfektues, edhe pse e kishte anuluar dy here, Komuna e Vitisë e dha me procedure të negocimit. Tenderin ia kishte dhënë ko...