Lajmet

Ligji për shërbime

Publikohet analiza “Shfrytëzimi i marrëveshjeve për shërbime të veçanta dhe ushtruesit e detyrës në shërbimin ...

Në këtë raport u jepet përgjigje një mori pyetjesh me fokus: Sa respektohen kriteret ligjore në rekrutim përmes marrëveshjeve për shërbime të veçanta (MSHV) dhe...

Rotacionet e pafundme me Ushtruesit e Detyrës (UD)

Periudha tre mujore për Ushtrues Detyre nuk është respektuar në shumë raste duke mbajtur ata më gjatë se kaq, madje edhe me vite, apo duke e kaluar UD-n nga një...

Prezantimi i Raportit të dytë ‘Matësi i performancës në prokurim publik’

Prishtinë, 27.03.2019  - Demokraci Plus (D+) publikoi raportin e dytë të vlerësimit gjashtëmujor mbi prokurimin publik në nivel komunal për periudhën janar - ko...

Milionat e institucioneve për marrëveshjet për shërbime të veçanta ose kontratat mbi vepër

Këto pagesa vlenë të ceket që paguhen nga kategoria ekonomike e mallrave dhe shërbimeve dhe jo nga kategoria e pagave dhe mëditjeve. Nëse nisemi nga ajo që shum...

Publikohet analiza “Strategjitë gjithëpërfshirëse të Qeverisë, niveli i zbatimit, sfidat dhe impakti në nxjerrjen e politikave”

Në këtë hulumtim janë analizuar pesë strategji. Bartëse e dy nga këto pesë strategji është Zyra për Planifikim Strategjik, Strategjia Kombëtare për Zhvillim dhe...

Pasqyra e përmbushjes të zotimeve të kryetarëve

Raporti i D+ dhe BIRN: Zyrtarët e ATK tash e dy vjet nuk kanë deklaruar pasurinë

Demokracia Plus dhe Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Hulumtuese (BIRN), po prezantojnë raportin lidhur me të gjeturat nga monitorimi i punës së Administratës Tatim...

Fjala e lirë dhe e shtrenjtë

Me këtë idenë e “fjalës së lirë”, kështu si përdoret nga shumë kush si sinonim për “liri të shprehjes”, gjithnjë kam pasur shumë dëshirë të bëjë lojëra fjalësh....

Rrjetet sociale dhe ndihmat sociale

Shpesh e them se në Kosovë shumë njerëz e “barazojnë” facebook-un me browser. Për shumicën e kosovarëve, nëse nuk je në facebook – nuk ekziston. Nëse dëshiron q...

Top 100 premtimet zgjedhore

Shkolla verore Sfido Historinë synon të bëhet tradicionale

Shkolla verore Sfido Historinë (Challenge History), e cila edicionin e parë e mbajti në vitin 2017 në Mostar të Bosnjës, po synon të bëhet tradicionale. E ni...

Publikimet

Shiko të gjitha
Shkarko:
Shq
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >