Infografikat

Korrupsioni transparent

Në Kosovë, shumë raporte të OJQ-ve tregojë për nivelin e publikimit të vendimeve dhe dokumenteve tjera relevante nga institucionet përkatëse publike. Mirëpo, sh...

Pas rrëzimit të Kurtit, këta janë skenarët për formimin e qeverisë së re

RTV 21

Çfarë ndodh kur ushtarakët kërkojnë t’i rindërtojnë demokracitë e pasluftës?

Çfarë ndodh kur ushtarakët kërkojnë t’i rindërtojnë demokracitë e pasluftës?   Mohim i përgjegjësisë: Pikëpamjet e shprehura në këtë shkrim janë të s...

Tre skenarët, pas rrëzimit të qeverisë

Publikohet raporti: Problemet (e shumta) në prokurimin publik

Publikimi i raportit “Problemet (e shumta) në Prokurim Publik”

Demokraci Plus ka publikuar raportin e monitorimit të aktiviteteve të prokurimit i cili përshin 10 tenderë në 5 komuna, atë të Shtimes, Podujevës, Kamenicës, Ob...

Ndarja e pozitave sipas titujve në gjashtë ministritë që krijojnë dyfishim

Numri aktual i punëtorëve sipas raportit financiar për gjashtë ministritë dhe minimumi i pozitave që krijojnë dyfishim nga kë...

Anketa me avokatë – Gjykata Themelore e Prishtinës

Anketa me përdorues të shërbimeve të Gjykatave – Gjykata Themelore e Prishtinës

Anketa me avokatë – Gjykata Themelore e Mitrovicës

Anketa me përdorues të shërbimeve të Gjykatave – Gjykata Themelore e Mitrovicës

Publikimet

Shiko të gjitha
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >