Lajmet

Shkolla verore “Challenge History 2 – React for the Future”, këtë vit po mbahet në Prizren!

Duke ndodhur - Shkolla verore “Challenge History 2 – REACT for the Future” këtë vit po mbahet në Prizren! Në këtë aktivitet po marrin pjesë 23 pjesëmarrës ng...

Shoqëria civile shpreh shqetësimin për legjislacionin zgjedhor

Janë bërë shtatë vite prej kur ka filluar reforma zgjedhore dhe asnjëherë nuk ka përfunduar dhe nuk ka ndonjë ndryshim thelbësor në këtë drejtim. Me qëllim të n...

Vlerësimi 6-mujor i zotimeve zgjedhore të Kryetarëve

Pasiguria juridike dhe mungesa e monitorimit në prokurim publik

Pasiguria juridike dhe mungesa e monitorimit në prokurim publik Demokraci Plus (D+), të mërkurën ka mbajtur një tryezë diskutimi lidhur me punën e Orga...

Sa në të vërtetë e-Prokurimi ka ngritur nivelin e transparencës në aktivitetet e prokurimit publik?

Sa në të vërtetë e-Prokurimi ka ngritur nivelin e transparencës në aktivitetet e prokurimit publik? D+ vë në dukje një sërë dokumentesh të cilat mungojnë për pu...

Prezantimi i Raportit “Matësi i performancës në prokurim publik”

Demokraci Plus (D+) publikoi raportin "Matësi i performancës në prokurim publik". Ky hulumtim dhe analizë tregon se nga pesë komunat e monitoruara, me performan...

Prokurimi i paadresuar – Editorial nga Demokraci Plus (D+)

Prokurimi i paadresuar Keqpërdorimi i shpenzimit të parasë publike, vazhdon të mbetet ndër problemet dhe sfidat kryesore më të cilat ballafaqohet shtetndërti...

Sa janë 53 milionë euro për Kosovën?

D+ dhe Insajderi përmbyllin projektin “Përkrahja e lirisë së mediave dhe lirisë së shprehjes përmes rritjes së monitorimit të çë...

D+ dhe portali hulumtues Insajderi kanë zbatuar bashkarisht projektin “Përkrahja e lirisë së mediave dhe lirisë së shprehjes përmes rritjes së monitorimit të çë...

Deponitë ilegale të mbeturinave të regjistruara në #ndreqe.com

Raporti i institucioneve publike me ofrimin e qasjes në dokumente publike – përgjigje sipërfaqësore, mungesë të dhënash përmbajtë...

Demokraci Plus në gjashtë-mujorin e parë të vitit 2018 ka dërguar rreth 50 kërkesa për qasje në dokumente publike në 20 institucione publike, duke përfshirë pes...

Paralajmërohet kallëzim penal kundër zyrtarëve të KEK-ut

Zyra e Prokurimit e KEK-ut është paralajmëruar se do të denoncohet penalisht për shkak të keqpërdorimeve, në një tender prej gjysmë milionë eurosh. Ky s...

Publikimet

Shiko të gjitha
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >