Administrimi i vaksinës kundër COVID-19 në Kosovë

Qëllimi i këtij punimi të shkurtër është të sjell disa praktika rreth administrimit dhe shpërndarjes së vaksinave kundër COVID-19 nga vendet të cilat tashmë i kanë siguruar këto vaksina. Kjo me qëllim të ofrimit të rekomandimeve për institucionet publike rreth shpërndarjes së vaksinave, më konkretisht Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Shëndetësisë.

Në këtë punim janë treguar praktikat e katër (4) vendeve të Bashkimit Evropian dhe tre (3) vendeve të rajonit në administrimin e vaksinave kundër COVID-19. Duke marrë parasysh numrin e popullsisë në Kosovë, në radhë të parë janë marrë praktika nga vende të vogla si Lituania dhe Luksemburgu. Pastaj, me qëllim të ofrimit të shembujve nga vende me karakteristika të ndryshme dhe me popullsi pak më të madhe se Kosova, është marrë Greqia, e cila mund të merret edhe si shembull i suksesshëm në administrimin e vaksinës kundër COVID-19 (deri tani ka vaksinuar 1.14 milion qytetarë). Vendi i katërt është marrë Franca si një nga vendet me popullsi të madhe dhe po ashtu traditës së mirë hulumtuese në farmaci dhe me kompani të mëdha në prodhimin e barnave të ndryshme.

Nga shtetet e rajonit që janë marrë si shembuj janë: Shqipëria, e cila rishtazi ka filluar vaksinimin dhe është shembull i mirë për shpejtësinë e vaksinimit. Maqedonia Veriore ka siguruar numër të vogël të dozave të vaksinës dhe kjo paraqet rast të mirë për mënyrën e prioritizimit të grupeve për vaksinim.

Shkarko: Shq Eng Srb