Adresimi i prioriteteve të lagjeve në kuadër të Forumit Qytetar

Demokraci Plus mbajti tryezë me temë “Përfshirja dhe adresimi i prioriteteve të lagjeve” në kuadër të Forumit Qytetar, ku morën pjesë zyrtarë komunalë dhe përfaqësues të fshatrave të komunës së Vushtrrisë, Fushë Kosovës, Obiliqit, si dhe zyrtarë të Ministrisë të Administrimit të Pushtetit Lokal.

Jetmir Bakija nga D+ bëri hapjen e kësaj tryeze dhe vuri në pah se qëllimi i këtij projekti është që vetëiniciativat dhe prioritetet që dalin nga fshatrat e këtyre tri komunave janë protokoluar në komunat përkatëse. Pikërisht për këtë çështje u prezantua faqja online e D+ www.Forumi.Online.

Kryetari i Komunës së Vushtrrisë, Xhafer Tahiri duke vlerësuar këtë projekt të Demokraci Plus, tha se sfidë kryesore mbetet se cili projekt është më i nevojshëm në një fshat të caktuar.

“Kur kam parë këtë projekt të Demokraci Plus, më ka ardhur shumë mirë, sepse është një formë e re e punëve dhe besoj se do të ketë rezulatate edhe më tej. Por, sfidë mbetet t’ia qëllojmë se cili projekt është më i nevojshëm për një fshat. Po ashtu, sfidat e kësaj periudhe janë se si t’i bëjmë Këshillat e Fshatrave më aktive në çështjet që lidhen me buxhetin. Sa i përket dëgjimeve buxhetore ka pak interesim dhe pjesëmarrje shumë të ulët, por ne po bëjmë përpjekje që të gjejmë forma teknologjike që të rrisim pjesëmarrjen e qytetarëve në këto dëgjime”, tha zotëri Tahiri.

Gëzim Sahiti, zyrtar për monitorim në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal vuri në pah se është plotësuar udhëzimi administrativ për organizimin, funksionimin dhe bashkëpunimin e komunave me fshatrat, vendbanimet dhe lagjet urbane dhe ka pasur sukses në ato komuna ku këshillat kanë qenë aktive, për t’i zgjidhur problemet.

Milaim Shala, zyrtar në Drejtorinë për Shërbime Publike në Fushë Kosovë, u shpreh se kanë pasur në vazhdimësi bashkëpunim me banorët e kësaj komune se si duhet t’i adresojnë kërkesat e tyre.

Nënkryetari i komunës së Obiliqit, Ibush Mjekiqi tha se të gjitha prioritetet e përcaktuara nga banorët janë marrë me shumë seriozitet dhe nga 4 prioritete sa kanë qenë një edhe është realizuar.

Kryesuesi i Kuvendit Komunal në Obiliq, Burim Gërguri, u shpreh se në vazhdimësi do t’i kenë prioritet kërkesat e qytetarëve dhe do të përpiqen që të jenë krah i djathtë i tyre, duke uruar siç tha që kjo punë e mirë të vazhdojë edhe dy vitet e ardhshme.

Ky aktivitet i D+ mbështetet nga Olof Palme International Center.