Aktivizmi i qytetarëve përmes platformave online

U mbajt punëtoria e dytë e organizuar nga Demokraci Plus në kuadër të programit të përbashkët të aleancës së katër organizatave: “Qytetaria Aktive dhe komunat e përgjegjshme në Kosovë”. Këto punëtori shërbejnë si platformë e përbashkët e informimit dhe shkëmbimit të ideve në lidhje me metodologjitë e ndryshme të përdorura nga organizatat, të cilat gjithashtu mund të rezultojnë në aktivitete të përbashkëta të kësaj aleance.

Aktivizmi i qytetarëve përmes platformave online ishte tema kyçe e kësaj punëtorie. Në këtë kontekst u prezantuan 7 platformat e Demokraci Plus: ndreqe.com, analizo, OSHP, qeverisja tani, parandalimi i ekstremizmit, forumi.online dhe kualiteti i shërbimeve në Gjykata Themelore.

Drejtori i programeve në Demokraci Plus, Albert Krasniqi bëri një rezyme të funksionimit të D+, e cila synon që të kontribuojë në krijimin e praktikave të mira për qeverisje të mirë nga institucionet publike në nivel qendror dhe lokal, fuqizimin e sundimit të ligjit, avancimin e partive politike, si dhe përkrahjen e proceseve të lira dhe të drejta zgjedhore.

Njëkohësisht, pjesëmarrësit e kësaj tryeze nga organizatat: Ec ma ndryshe, Syri i vizionit dhe CSD patën rastin veç tjerash të shkëmbejnë edhe përvojat e tyre lidhur me mobilizimin e qytetarëve në kuadër të programit të përbashkët për qytetari aktive dhe komuna të përgjegjshme, i mbështetur nga Olof Palme International Center.