Analizë e shkurtër dyfishimi i pozitave në shërbimin civil si rezultat i ristrukturimit të qeverisë: cila është zgjidhja?

Demokraci Plus (D+) mbajti tryezë lidhur me dyfishimin e pozitave të nëpunësve civilë si rezultat i ristrukturimit të Qeverisë nga 21 në 15 ministri, në të cilën morën pjesë përfaqësues të ministrive të ndryshme, të komisionit për Qeverisje Lokale, Administratë Publike, Zhvillim Rajonal dhe të Shoqërisë Civile.  Në këtë tryezë u tha se asnjë nëpunësi civilë në vend nuk duhet t’i shkëputet kontrata, pavarësisht se të njëjtit nuk punojnë në ministritë ku ishin më herët dhe se qeveria duhet t’i risistemojë ata në ministritë përkatëse ku edhe janë bashkuar së fundmi, në të kundërtën largimi i tyre nga puna, do të jetë i paligjshëm.

Shkarko: Shq Eng Srb