Analizë – Riorganizimi i Qeverisë: Efektet në agjendën e Integrimeve Evropiane dhe reformën e Administratës Publike

D+ mbajti tryezë diskutimi lidhur me efektet dhe pasojat e organizimit të Ministrisë së Integrimeve Evropiane në Ministrinë e Punëve të Jashtme në agjendën për integrime evropiane. Po ashtu, organizimin e Ministrisë së Administratës Publike në Ministrinë e Punëve të Brendshme në reformën e administratës publike.  Në këtë diskutim morën pjesë përfaqësues të dy ministrive përkatëse, përfaqësues të Lëvizjes Vetëvendosje, ekspertë të fushave që mbulojnë dy ministritë, përfaqësues nga zyra e BE-së, si dhe pjesëtarë të organizatave të shoqërisë civile.

Shkarko: Shq Eng Srb