Bakija: Institucionet duhet t’u ofrojnë siguri investitorëve

Për të rritur shkallën e punësimit institucionet e vendit duhet të krijojnë oferta atraktive për investime të jashtme,siguri të
konkurrencës së drejtë dhe luftim të informalitetit, ka thënë Jetmir Bakija, hulumtues i politikave sociale në organizatën
“Demokraci Plus”.