D+ prezanton studimin për koston e emigrimit të të rinjve në Kosovë

Demokraci Plus ka publikuar studimin hulumtues “Kostoja e emigrimit të të rinjve”, ky studim është i pari i këtij lloji që sjell të dhëna lidhur me emigracionin e Kosovës dhe që i përgjigjet në një pyetjeje të thjeshtë: Sa i kushton Kosovës emigrimi i të rinjëve?
Ky studim paraqet vlerësimin rreth kostos dhe ndikimit financiar që ka largimi i një numri të lartë të personave çdo vit nga Kosova dhe, humbjet që shkaktohen nga ky fenomen. Hulumtimi përcakton sasinë e efekteve dhe implikimeve të emigrimit në ekonominë e përgjithshme të Kosovës si dhe humbjeve të prodhimit të brendshëm bruto (PBB), duke analizuar së afërmi se si harxhohen remitancat.
Ky raport u prezantua nga Albana Rexha– Analiste e lartë e politikave publike në Demokraci Plus, ndërsa panelist për diskutim ishin: Ardian Gola– Deputet i LVV-së, Eliza Hoxha– Deputete e PDK-së dhe Dorotea Deshishku– Këshilltare e Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Të ftuarit theksuan nevojën e përkrahjes nga institucionet shtetërore projektet që ndikojnë në zvogëlimin e arsyeve për largimin e të rinjve nga Kosova.
Deputeti nga rradhët e Lëvizjes Vetëvendosje – Ardian Gola theksoi se, për të ulur nivelin e emigrimit në Kosovë është e nevojshme forcimi i politikave të jashtme, duke i lidhur kështu aktivitetet e të rinjve brenda Kosovës me aktivitetet e diasporës, në mënyrë që kjo e fundit të jetë resurs shtesë për Kosovën. Ndërsa, deputetja nga rradhët e Partisë Demokratike të Kosovës – Eliza Hoxha, ndër të tjera përmendi nevojën e fuqizimit të sektorit privat, në mënyrë që ky i fundit të jetë burim i punësimit për të rinjtë e Kosovës, ndërsa këshilltarja e Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit – Dorotea Deshishku përmendi nevojën e angazhimit të të rinjve në trajnime shtesë dhe aktivitete që do t’u ndihmonte atyre në ngritjen e kapaciteteve që të kenë kështu më të lehtë qasjen në tregun e punës në Kosovë.
Shpresojmë që këto të dhëna do të shfrytëzohen nga një aleancë e gjerë e palëve të interesuara në Kosovë, aleancë e cila më pastaj do të mund të prezantojë zgjidhje përmes politikave lidhur me atë se si të trajtohet dhe të zvogëlohet kostoja e emigrimit të të rinjve si dhe efekteve negative të tij. Gjithashtu, shpresojmë që studimi do të inicojë një diskutim më të gjërë lidhur me temën e emigrimit të të rinjve.
Ky studim është përkrahur financiarisht ngaWestminster Foundation for Democracy 
Raporti në gjuhën shqipe:  https://rebrand.ly/n3vvx1n
Raporti në gjuhën angleze:  https://rebrand.ly/n3vvx1n