Drejt komunave me prokurim publik të hapur, llogaridhënës dhe efikas

Raport i monitorimit të aktiviteteve të prokurimit në Komunën e Prishtinës, Pejës, Gjilanit, Gjakovës dhe Vushtrrisë.

Kliko këtu për të shkarkuar raportin.

Shkarko: Shq Eng Srb