Funksionimi demokratik i institucioneve gjatë pandemisë COVID-19

Hulumtimi vë në pah ndikimin e pandemisë COVID-19 në funksionimin demokratik të institucioneve në nivel qendror, me fokus në veprimet e Kuvendit dhe të Qeverisë.

Shkarko: Shq Eng Srb