Gjashtë zotimet për qeverisje të mirë lokale

Kliko këtu për të parë raportin

Për këtë iniciativë monitorimi dhe vlerësimi, D+ ka angazhuar koordinatorë për secilën nga 7 komunat të cilët e bëjnë punën e monitorimit në baza të rregullta në komunën e caktuar.
Sa i përket përmbushjes së zotimeve, është vërejtur një përpjekje më e madhe në plotësimin e atyre zotimeve që njëkohësisht janë edhe obligime ligjore. Kurse iniciativa për qeverisje të mirë lokale e që nuk janë të obligueshme me ligj, siç janë konsultimet publike për plan të prokurimit, si dhe adresimi i raportimeve në platformën online – ndreqe.com vazhdojnë të neglizhohen nga udhëheqësit e komunave të monitoruara.

Shkarko: Shq Eng Srb