Hapet konkursi për Shkollën Verore “Challenge History: React for the Future – 4″

D+ në bashkëpunim me organizatat partnere nga rajoni organizojnë për vitin e katërt me radhë shkollën verore “Challenge History”. Kjo shkollë ka për qëllim të krijojë një platformë ku të rinjtë e shkollave të mesme diskutojnë mbi narrativet historike, mbi ngjarjet e fundit në Ballkan, zhvillojnë dialog të hapur dhe konstruktiv dhe rrisin bashkëpunimin rajonal nëpërmjet forcimit të raporteve ndër fqinjësore.

Edicioni i katërt i shkollës verore do të mbahet në Mokrin, Serbi në datat 16 – 20 korrik 2021. Kriteret bazë që duhet plotësuar janë:

  1. Mosha 16-18 vjeç (me kushtin që në kohën e mbajtjes së shkollës ende nuk i keni mbushur 19 vjeç)
  2. Niveli i lartë i gjuhës angleze

Afati i aplikimit është 1 korrik 2021. Dokumentet e nevojshme për aplikim janë:

  1. Letra e motivimit
  2. Forma e aplikimit
  3. Forma e pëlqimit nga prindi

Për më shumë informacione dhe hapat për aplikim, klikoni këtu. Gjithashtu, këtu mund të gjeni dokumentet e nevojshme për aplikim (formën e aplikimit dhe formën e pëlqimit nga prindi)

Ju lutemi që formularin ta plotësoni dhe dërgoni sipas udhëzimeve në thirrje. Nëse keni ndonjë pyetje apo paqartësi, kontaktoni pikën kontaktuese për Kosovë, znj. Debora Peci në [email protected]

Suksese!