Infografika


“Trafiku Urban” shkel Ligjin e Prokurimit Publik në tenderin me vlerë 29,861.00 euro

“Trafiku Urban” shkel Ligjin e Prokurimit Publik në tenderin me vlerë 29,861.00 euro

Zvogëlimi dhe parandalimi i barrës administrative në nivel lokal

Zvogëlimi dhe parandalimi i barrës administrative në nivel lokal

Zvogëlimi dhe parandalimi i barrës administrative në nivel qendror

Zvogëlimi dhe parandalimi i barrës administrative në nivel qendror

“Termokos” kufizon konkurrencën në tenderin 2.4 milionë euro

“Termokos” kufizon konkurrencën në tenderin 2.4 milionë euro