Infografika


𝐊𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐳𝐫𝐞𝐧𝐢𝐭 𝐤𝐚 𝐩𝐚𝐠𝐮𝐚𝐫 𝟏𝟐𝟒,𝟗𝟔𝟐.𝟏𝟗 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐩ë𝐫 𝐩ë𝐫𝐟𝐚𝐪ë𝐬𝐢𝐦 𝐥𝐢𝐠𝐣𝐨𝐫, 𝐧ë 𝐚𝐧ë𝐧 𝐭𝐣𝐞𝐭ë𝐫 𝐩𝐚𝐠𝐮𝐚𝐧 𝐞𝐝𝐡𝐞 𝐳𝐲𝐫𝐭𝐚𝐫ë 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐩ë𝐫 𝐤ë𝐭ë 𝐝𝐞𝐭𝐲𝐫ë

𝐊𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚 𝐞 𝐏𝐫𝐢𝐳𝐫𝐞𝐧𝐢𝐭 𝐤𝐚 𝐩𝐚𝐠𝐮𝐚𝐫 𝟏𝟐𝟒,𝟗𝟔𝟐.𝟏𝟗 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐩ë𝐫 𝐩ë𝐫𝐟𝐚𝐪ë𝐬𝐢𝐦 𝐥𝐢𝐠𝐣𝐨𝐫, 𝐧ë 𝐚𝐧ë𝐧 𝐭𝐣𝐞𝐭ë𝐫 𝐩𝐚𝐠𝐮𝐚𝐧 𝐞𝐝𝐡𝐞 𝐳𝐲𝐫𝐭𝐚𝐫ë 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥 𝐩ë𝐫 𝐤ë𝐭ë 𝐝𝐞𝐭𝐲𝐫ë

Komuna e Prishtinës ka paguar 189,790.25 euro për përfaqësim ligjor, në anën tjetër paguan edhe zyrtarë komunal për këtë detyrë.

Komuna e Prishtinës ka paguar 189,790.25 euro për përfaqësim ligjor, në anën tjetër paguan edhe zyrtarë komunal për këtë detyrë.

Komuna e Prishtinës shpenzon mijëra euro në muaj për E-shkollorin, shkollat nuk e shfrytëzojnë si platformë

Komuna e Prishtinës shpenzon mijëra euro në muaj për E-shkollorin, shkollat nuk e shfrytëzojnë si platformë

Rezultatet e anketës në shtatë Gjykatat Themelore të Kosovë rreth pajtueshmërisë së qytetarëve për informacionet dhe shenjat në hyrje të gjykatës

Rezultatet e anketës në shtatë Gjykatat Themelore të Kosovë rreth pajtueshmërisë së qytetarëve për informacionet dhe shenjat në hyrje të gjykatës