Infografika


Përqindja e votave sipas gjinisë – Zgjedhjet Parlamentare 2021

Përqindja e votave sipas gjinisë – Zgjedhjet Parlamentare 2021