Infografika


Përmbushja e zotimeve të kryetarëve të komunave gjatë fushatës zgjedhore sipas fushave

Përmbushja e zotimeve të kryetarëve të komunave gjatë fushatës zgjedhore sipas fushave

Transparenca e MKK-së vlerësuar në bazë të përmbushjes së kritereve të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ për Uebfaqet e Institucioneve Publike

Transparenca e MKK-së vlerësuar në bazë të përmbushjes së kritereve të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ për Uebfaqet e Institucioneve Publike

Transparenca e MAPL-së vlerësuar në bazë të përmbushjes së kritereve të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ për Uebfaqet e Institucioneve Publike

Transparenca e MAPL-së vlerësuar në bazë të përmbushjes së kritereve të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ për Uebfaqet e Institucioneve Publike

Transparenca e MAShTI-të vlerësuar në bazë të përmbushjes së kritereve të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ për Uebfaqet e Institucioneve Publike

Transparenca e MAShTI-të vlerësuar në bazë të përmbushjes së kritereve të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ për Uebfaqet e Institucioneve Publike