Infografika


Raport monitorimi nga dëgjimet publike për hartimin e buxhetit për vitin 2023 – Komuna e Prizrenit

Raport monitorimi nga dëgjimet publike për hartimin e buxhetit për vitin 2023 – Komuna e Prizrenit

Raport monitorimi nga dëgjimet publike për hartimin e buxhetit për vitin 2023 – Komuna e Graçanicës

Raport monitorimi nga dëgjimet publike për hartimin e buxhetit për vitin 2023 – Komuna e Graçanicës

Raport monitorimi nga dëgjimet publike për hartimin e buxhetit për vitin 2023 – Komuna e Pejës

Raport monitorimi nga dëgjimet publike për hartimin e buxhetit për vitin 2023 – Komuna e Pejës

Raport monitorimi nga dëgjimet publike për hartimin e buxhetit për vitin 2023 – Komuna e Prishtinës

Raport monitorimi nga dëgjimet publike për hartimin e buxhetit për vitin 2023 – Komuna e Prishtinës