Infografika


Rezultatet e anketës së realizuar në shtatë Gjykata Themelore të Kosovës rreth përdorimit të faqes së internetit të gjykatës si burim informacioni

Rezultatet e anketës së realizuar në shtatë Gjykata Themelore të Kosovës rreth përdorimit të faqes së internetit të gjykatës si burim informacioni

Rezultatet e anketës në shtatë Gjykatat Themelore të Kosovës rreth trajtimit të qytetarëve nga stafi i gjykatës

Rezultatet e anketës në shtatë Gjykatat Themelore të Kosovës rreth trajtimit të qytetarëve nga stafi i gjykatës

Matja e opinionit publik rreth kënaqshmërisë së qytetarëve të Kosovës me procesin ligjibërës në Kuvend

Matja e opinionit publik rreth kënaqshmërisë së qytetarëve të Kosovës me procesin ligjibërës në Kuvend

Rezultatet e anketës së realizuar në shtatë Gjykatat Themelore të Kosovës

Rezultatet e anketës së realizuar në shtatë Gjykatat Themelore të Kosovës