Infografika


Anketa me qytetarë 1/3: A e dini se keni të drejtë të kërkoni kompensim në rast se një institucion publik ju ka shkelur një të drejtë juve si qytetarë?

Anketa me qytetarë 1/3: A e dini se keni të drejtë të kërkoni kompensim në rast se një institucion publik ju ka shkelur një të drejtë juve si qytetarë?

Anketa me qytetarë 2/3: A e keni kërkuar ndonjëherë këtë të drejtë për kompensim?

Anketa me qytetarë 2/3: A e keni kërkuar ndonjëherë këtë të drejtë për kompensim?

Anketa me qytetarë 3/3: A e dini se ku mund ta kërkoni të drejtën e juaj për kompensim?

Anketa me qytetarë 3/3: A e dini se ku mund ta kërkoni të drejtën e juaj për kompensim?

Komuna e Prishtinës shpenzon mijëra euro në muaj për E-shkollorin, shkollat nuk e shfrytëzojnë si platformë

Komuna e Prishtinës shpenzon mijëra euro në muaj për E-shkollorin, shkollat nuk e shfrytëzojnë si platformë