Infografika


Komuna e Prishtinës shpenzon mijëra euro në muaj për E-shkollorin, shkollat nuk e shfrytëzojnë si platformë

Komuna e Prishtinës shpenzon mijëra euro në muaj për E-shkollorin, shkollat nuk e shfrytëzojnë si platformë

Komuna e Gjilanit lidhë jashtëligjshëm kontratën e dytë për punë të njëjtë në ndërtimin e Tregut të Gjelbër

Komuna e Gjilanit lidhë jashtëligjshëm kontratën e dytë për punë të njëjtë në ndërtimin e Tregut të Gjelbër

Komuna e Mitrovicës Jugore i jep kontratën kompanisë që nuk ka plotësuar kriteret, e po ashtu ka paguar më shumë se sa ka buxhetuar

Komuna e Mitrovicës Jugore i jep kontratën kompanisë që nuk ka plotësuar kriteret, e po ashtu ka paguar më shumë se sa ka buxhetuar

OSHP pa bord, bllokohen investimet kapitale dhe furnizimet

OSHP pa bord, bllokohen investimet kapitale dhe furnizimet