Infografika


Faza e para-tenderimit

Faza e para-tenderimit

Tenderët emergjent

Tenderët emergjent

Komisionet sekrete për caktimin e kritereve të tenderëve

Komisionet sekrete për caktimin e kritereve të tenderëve

Anketa me qytetarë 1/3: A e dini se keni të drejtë të kërkoni kompensim në rast se një institucion publik ju ka shkelur një të drejtë juve si qytetarë?

Anketa me qytetarë 1/3: A e dini se keni të drejtë të kërkoni kompensim në rast se një institucion publik ju ka shkelur një të drejtë juve si qytetarë?