Infografika


Matja e opinionit publik rreth përceptimit të qytetarëve për dhënien e tenderëve në institucionet publike në bazë të meritës

Matja e opinionit publik rreth përceptimit të qytetarëve për dhënien e tenderëve në institucionet publike në bazë të meritës

Komuna e Prishtinës paguan 316 mijë euro për furnizimin me teste të shpejta antigjen përmes pështymës për COVID-19

Komuna e Prishtinës paguan 316 mijë euro për furnizimin me teste të shpejta antigjen përmes pështymës për COVID-19

Matja e opinionit publik rreth qëndrimeve të qytetarëve lidhur me mbikëqyrjen e Qeverisë nga ana e partive politike opozitare

Matja e opinionit publik rreth qëndrimeve të qytetarëve lidhur me mbikëqyrjen e Qeverisë nga ana e partive politike opozitare

Matja e opinionit publik lidhur me vlerësimin e qytetarëve për punën e Qeverisë në një vjetorin e zgjedhjes së saj

Matja e opinionit publik lidhur me vlerësimin e qytetarëve për punën e Qeverisë në një vjetorin e zgjedhjes së saj