Infografika


SHSKUK tejkalon vlerën e kontratës për mbi 60%

SHSKUK tejkalon vlerën e kontratës për mbi 60%

Kompani jo të specializuara fitojnë tenderë për të luftuar COVID-19

Kompani jo të specializuara fitojnë tenderë për të luftuar COVID-19

Organi Shqyrtues i Prokurimit nuk konfiskon tarifat e ankesave

Organi Shqyrtues i Prokurimit nuk konfiskon tarifat e ankesave

Mungesa e negociatave në lidhjen e kontratave emergjente

Mungesa e negociatave në lidhjen e kontratave emergjente