Infografika


Auditimi i vitit 2017 për komunat dhe numri i çështjeve të identifikuar nga Zyra Kombëtare e Auditorit

Auditimi i vitit 2017 për komunat dhe numri i çështjeve të identifikuar nga Zyra Kombëtare e Auditorit

Gjykatat themelore të vlerësuara nga avokatët

Gjykatat themelore të vlerësuara nga avokatët

Vlerësimi 6-mujor i zotimeve zgjedhore të Kryetarëve

Vlerësimi 6-mujor i zotimeve zgjedhore të Kryetarëve

Sa janë 53 milionë euro për Kosovën?

Sa janë 53 milionë euro për Kosovën?