Infografika


Numri i padive kundër vendimeve të OSHP-së

Numri i padive kundër vendimeve të OSHP-së

Raportimet e ankesave të javës së parë në ndreqe

Raportimet e ankesave të javës së parë në ndreqe

Përfaqësimi i grave në Këshillat e Vendvotimeve në Drenas

Përfaqësimi i grave në Këshillat e Vendvotimeve në Drenas