Jepja Shansën Gruas në Politikë përmes Pozitave Udhëheqëse

Kliko këtu për të shkarkuar raportin.

Të gjeturat e analizës së D+ “Jepja shansën gruas në Politikë”, tregojnë një gjendje jo të mirë të përfaqësimit gjinor në pozita udhëheqëse politike, në të dyja nivelet, atë qendror dhe lokal.
Në këtë kontekst, D+ si zgjidhje për përfaqësimin gjinor në poste të emëruara si në kabineti qeveritar dhe në drejtoritë komunale, e sheh përmes dispozitave të dy ligjeve: ligjit për Qeverinë dhe ligjin për Vetëqeverisje Lokale.

Shkarko: Shq Eng Srb