Katër vjet, katër kryeministra nga Agjenda për Reforma Evropiane në Agjendën për Reforma Evropiane II: Ku qëndrojmë tani?!

Shkarko: Shq Eng Srb