Lajmet e rreme gjatë pandemisë COVID-19 dhe ndikimi i tyre

Qëllimi i këtij punimi është analizimi i përhapjes së lajmeve të rreme gjatë periudhës së pandemisë COVID-19. Poashtu identifikimi i lajmeve të rreme dhe shpërndarja e tyre në rrjetet sociale, pasojat që sjellin këto lajme si dhe identifikimi i mekanizmave për sanksionimin e tyre.

Shkarko: Shq Eng Srb