Lajmet

Takim informues me qytetarë të Komunës së Ferizajit rreth të drejtës së tyre për kompensim në rast të dëmit të shkaktuar nga autoritetet publike

20.06.2024

 Qytetarët kanë të drejtë të kërkojnë kompensim për dëmet e shkaktuara nga autoritetet publike.

Me qëllim të ndërgjegjësimit lidhur me këtë të drejtë, kemi organizuar takimin e radhës informues me qytetarë në Komunën e Ferizajit. Gjatë këtij takimi, ata u informuan për mekanizmat dhe procedurat ligjore lidhur me të drejtën e tyre për kompensim, si dhe për rolin dhe ndihmën juridike që ofron Agjencia për Ndihmë Juridike Falas.

Ky aktivitet është mbështetur nga zyra e BE-së në Kosovë në kuadër të projektit “Promovimi i procedurave të drejta administrative për qytetarët dhe bizneset”.