Lajmet

Thirrje për Kuotim

Democracy Plus po kërkon furnizues për furnizim me veshmbathje pune (xhaketa, pantallona, xhaketa shiu, kapela, dorëza, syze mbrojtëse). Këto furnizime (50 nga secila, dhe 100 palë dorëza), nevojiten që të lifterohen në prill 2023. Democracy Plus planifikon që të organizojë thirrje të ngjashme dhe gjatë viteve të ardhshme.

Ju lutem përgatisni kuotimin tuaj (ofertën) në pajtim me kërkesat e paraqitura në Thirrjen për Kuotim. Oferta është valide edhe në formatin PDF.

Ofertuesit e interesuar mund të shkarkojnë Thirrjen për Kuotim (dosjen) këtu: Thirrje për Kuotim

Dorëzimi i ofertave bëhet në email adresën [email protected]

Afati i fundit për dorëzim të ofertave është 31 mars 2023, ora 14:00.

E gjithë korrespondenca, njoftimet, kërkesat për sqarime në relacion me këtë Thirrje për Kuotim duhet të dërgohen në emailin [email protected]