Matësi i performancës në prokurim publik

Matësi i performancës në prokurim publik për komunat Prishtinë, Gjilan, Pejë, Gjakovë dhe Vushtrri.

Kliko këtu për të shkarkuar raportin. 

Shkarko: Shq Eng Srb