Matësi i performancës në prokurim publik

Kliko këtu për të shkarkuar raportin.

Demokraci Plus (D+) publikoi raportin e dytë të vlerësimit gjashtëmujor mbi prokurimin publik në nivel komunal për periudhën janar – korrik 2018, duke u fokusuar në pesë komuna: Gjakovë, Gjilan, Pejë, Prishtinë, dhe Vushtrri. Ky raport krahasues analizon performancën e këtyre komunave në efektivitetin e prokurimit, integritetin, transparencën dhe cilësinë e shërbimeve që u ofrohen qytetarëve.

 

Shkarko: Shq Eng Srb