Në media

Ministria e infrastrukturës shkel ligjin, anuloi tenderin pas hapjes së ofertave