Lajmet


Të tjera

Thirrje për Aplikim: Bootcamp për edukim medial

A je i/e interesuar t’i thellosh njohuritë tua për mendimin kritik, edukimin medial, lajmet e rreme dhe keqinformimin? Atëherë, kemi…

Nëntor 10

Të tjera

Organizimi i 15 sesioneve informuese me 365 të rinjë rreth ...

D+ dhe BIRN Kosova, për gjatë një muaji kanë mbajtur sesione informuese me rreth 365 të rinjë në 15 Komuna…

Tetor 30