Lajmet


Të tjera

Takim me komunitetin e biznesit në Komunën e Pejës

02.07.2024 Cilat janë sfidat në të cilat hasin bizneset në Komunën e Pejës në zbatimin e Ligjit për Prokurimin Publik?…

Korrik 5

Të tjera

Ftesë për tender - Furnizim me paletarë dhe peshore 

D+ synon që për nevoja të përfituesve të projektit të prokurojë mallrat, si në vijim: Paletarë (2 copë) Peshore me…

Qershor 28