Lajmet


Qeverisje e mirë

Ftesë për tender - Furnizim me kamionetë për bartjen e m ...

D+ synon që për nevoja të përfituesve të projektit të prokurojë mallrat, si në vijim: Kamionetë për bartjen e materialeve…

Shtator 20

Të tjera

Recruitment for Communications Officer

Democracy Plus is seeking a candidate for the position of Communications Officer for the USAID-funded Recycling Matters Activity – Gračanica/Graçanicë. Program…

Shtator 12