Lajmet

Diskutim për zbatimin e legjislacionit për Shërbimin e Jashtëm të Kosovës

Demokraci Plus mbajti diskutim për zbatimin e legjislacionit për Shërbimin e Jashtëm të Kosovës, në të cilin u prezantua raporti monitorues i cili është pu...

Takime me shoqëri civile lokale lidhur me monitorimin e prokurimit publik

Këto ditë, në kuadër të fazës së dytë të projektit “Ushtrimi i presionit publik dhe ekspozimi i korrupsionit të mundshëm në katër komuna joshumicë, përmes ...

Sesion Informues për Grante

Klikoni këtu

Grante

[vc_row][vc_column][vc_single_image image="8392" img_size="medium" alignment="center"][vc_column_text]    SHPALLJE   Aktiviteti për Bashkëpunim në Komu...

Aktivizmi i qytetarëve përmes platformave online

U mbajt punëtoria e dytë e organizuar nga Demokraci Plus në kuadër të programit të përbashkët të aleancës së katër organizatave: “Qytetaria Aktive dhe komu...

Ushtrimi i presionit publik dhe ekspozimi i korrupsionit të mundshëm në katër komuna joshumicë

Në kuadër të projektit “Ushtrimi i presionit publik dhe ekspozimi i korrupsionit të mundshëm në katër komuna joshumicë përmes monitorimit aktiv dhe krahasi...

Publikimi i raportit “Problemet (e shumta) në Prokurim Publik”

Demokraci Plus ka publikuar raportin e monitorimit të aktiviteteve të prokurimit i cili përshin 10 tenderë në 5 komuna, atë të Shtimes, Podujevës, Kamenicë...

Prezantohen rezultatet e anketës me përdoruesit e shërbimeve të gjykatave

Demokraci Plus (D+) dhe Qendra për Avokim dhe Kulturë Demokratike (ACDC) me mbështetjen e Programit të USAID për Fuqizim të Sistemit të Drejtësisë (USA...

Dyfishimi i pozitave në shërbimin civil si rezultat i ristrukturimit të Qeverisë

Demokraci Plus (D+) mbajti tryezë lidhur me dyfishimin e pozitave të nëpunësve civilë si rezultat i ristrukturimit të Qeverisë nga 21 në 15 ministri, në të...

Takimi i dytë i Komitetit të Përdoruesve të Shërbimeve të Gjykatës Themelore në Mitrovicë

Me përkrahje të programit të USAID për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (USAID/JSSP), Demokraci Plus (D+) dhe Qendra Avokuese për Kulturë Demokratike (AC...

Publikimi i raportit “Niveli i publikimit të kontratave në prokurim publik”

  Demokraci Plus (D+) ka monitoruar publikimin e kontratave për pesë komuna: Obiliq, Shtime, Fushë Kosovë, Kamenicë dhe Podujevë. Janë monitoruar t...

Qytetarët e Fushë Kosovës bashkëbiseduan me përfaqësueset e tyre në kuvend komunal

Me përkrahjen e Demokraci Plus, qytetarët e Fushë Kosovës takuan përfaqësueset e tyre në Kuvendin Komunal. Qëllimi i këtij takimi ishte që përmes bashkëbis...

Publikimet

Shiko të gjitha
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Shq
Përmbledhje e raportit >
Shkarko:
Shq
Përmbledhje e raportit >